ในการประชุมเอเปคระหว่างวันที่ 18-21 ตุลาคม 2003 ที่ประเทศไทย เป็นเจ้าภาพซึ่งยูไลยเทเลอร์ ได้รับความไว้วางใจจากรัฐบาลไทย ในการเผยแพร่ฝีมือความประณีตใน การตัดเย็บเสื้อผ้า ให้ปรากฏ ต่อสายตาคนทั่วโลกในฐานะผู้รับผิดชอบตัดชุดพระราชทานแบบแขน ยาวให้ผู้นำเอเปคจำนวน 21 ท่าน เพื่อใส่ในการประชุม เสื้อชุดพระราชทานเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งของชายไทย มีความสวยงามประหยัด สามารถสวยได้ในโอกาสต่างๆ เป็นเสื้อคอตั้ง ตัวเสื้อเข้ารูป ผ่าอกตลอดมีสาบกว้าง มีขลิบรอบคอ และ สาบอกติดกระดุม 5 เม็ด กระเป๋าเจาะสองข้าง เดินจักรทับ ตะเข็บส่วนผู้หญิงสวมชุดไทยพระราชนิยม

ยูไลยเทเลอร์ ได้มีโอกาสครั้งสำคัญระดับประเทศ ครั้งนี้ เนื่องจาก ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ระบุว่ายูไลยเทเลอร์มีคุณสมบัติเหมาะสม ในการรับผิดชอบ งานนี้เนื่องจากมีฝีมือละเอียด ประณีต ตรงต่อเวลา ประกอบกับ ร้านนี้มีชื่อเสียง และมีประสบการณ์ มานานกว่า60ปี ซึ่งยูไลยเทเลอร์ได้รับการยอมรับและ เป็นที่ไว้วางใจจากราชวงศ์ไทย รวมถึงข้าราชการ ระดับสูง นักการเมือง และนักธุรกิจ โดยทั่วกัน