30/6, 30/7 ถนนศาลาแดง,
แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ 10500

เบอร์โทรศัพท์:
(66) 02- 2330171 , 02 - 2359210
เบอร์แฟกซ์:
(66)02 - 2377819
อีเมล์:
info@julytailor.com

Visa