รับ ไม่รับ
 • SUIT(SINGLE BREAST)
 • SUIT(DOUBLE BREAST)
 • BLAZER
 • TUXEDO
 • SPORT JACKET
 • SHIRT
 • WHITE UNIFORM
 • SAFARI
 • FULL DRESS
  GUARDS' UNIFORM
 • SAFARI
 • THAI NATIONAL SHIRT
 • อกวัดรอบตัวตรงจุดใต้ร่องแขนเสื้อ
 • หน้าท้องวัดรอบหน้าท้อง
 • สะโพกวัดรอบสะโพกที่จุดกว้างที่สุด
  ของก้นกางเกงแต่ไม่รัดแน่นเกินไป
 • ด้านหน้าวัดด้านหน้าจากร่องแขนเสื้อด้านหนึ่ง
  ไปจนถึงอีกด้านหนึ่ง
 • ความยาววัดจากปกล่างลงมาจน
  ได้ความยาวที่ต้องการ
 • ไหล่เต็มวัดด้านหลังจากปลายไหล่ด้านหนึ่ง
  ไปยังอีกด้านหนึ่ง
 • คอวัดรอบคอ
 • แขนวัดช่วงไหล่ไปจนถึงแขน
 • ด้านหลังวัดด้านหลังจากรักแร้ข้างหนึ่ง
  ไปจนถึงรักแร้อีกข้างหนึ่ง
 • ความยาววัดจากเอวบนไปจนถึงขอบ
  ชายกางเกง
 • อินซึมวัดจากอินซึมจากเป้าด้านล่าง
  ไปยังข้อเท้า
 • ข้อเท้าวัดความกว้างรอบข้อเท้า
  ดังแสดงในภาพ
 • ความยาววัดรอบตัวตรงจุดใต้ร่องแขนเสื้อ
 • ความยาววัดจากด้านบนของตะเข็บไหล่